+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JAGTTEGN WEEKEND

Hunter Training Academy, tilbyder undervisning af jagttegnsaspiranter hele året.
Tilbuddet er rettet mod kommende nye jægere, ældre som yngre, dreng eller pige.
Du får jagttegn på KUN 4 dage
Rabat hvis I tilmelder jer flere sammen.
Adgang til online-univers med al undervisning. Lige når det passer dig.
Fleksibilitet til at skifte imellem vores hold, hvis du er udfordret.

 

Jagttegnsundervisningen foregår i.:
JAGTTEGN I AARHUS
JAGTTEGN I ODENSE
JAGTTEGN I MIDDELFART
FOF-Aarhus

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

FOF Aarhus 
Vester Allé 8 8000 Aarhus

Studenterhus Odense

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Studenterhus Odense
Adresse: Amfipladsen 6, 5000 Odense

Middelfart

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Naturcenter Hindsgavl
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Kurset er et komprimeret forløb over 4 dage med høj undervisningskvalitet

HVAD KOSTER ET JAGTTEGN?

Undervisningsmateriale fra Institut for Jagt
PRISEN FOR JAGTTEGN – WEEKENDKURSUS – UDEN SKJULTE EKSTRAOMKOSTNINGER
  • Den teoretiske del – Jagttegn teori – koster kr. 3.500,- som betales ved tilmelding.
  • Dertil skal man have 2 x skydeteknik med våbenhåndtering á kr. 500,-.
  • Der undervises i lærebogen ”Jagttegnsbogen”, Udgivet af Institut for Jagt – SØLV-pakke: App + fysisk bog DKK 599.00
  • Desuden skal der betales et prøvegebyr til Miljøstyrelsen på kr. 310,-.
  • Et års gratis medlemskab hos Danmarks Jægerforbund inkluderet.
  •  Jagttegnsbogen Bogen kan købes som en e-bog eller i en fysisk udgave, ved køb via dette link gives der 10% rabat tast koden, huntertrainingacademy-s21-ksp
Den samlede pris for at erhverve jagttegnet gennem weekendkurset vil i alt være kr. 5.409,-.
Undervisningsmateriale kan købes her

Jagttegnsbogen Bogen kan købes som en e-bog eller i en fysisk udgave, ved køb via dette link 
gives der 10% rabat tast koden, huntertrainingacademy-s21-ksp

SØLV-pakke: App + fysisk bog
 

 kr.599.00

Køb vores app og fysisk bog samlet med rabat.

Jagttegnsbogen (fysisk)

Jagttegnsbogen – Lærebog til den obligatoriske jagttegnsprøve (fysisk version).

285 på lager

 
App: Quiz din viden i jagttegnteori

Med appén kan du løbende teste din nye viden, og føre statistik over din resultater.

VÅBENHÅNDTERING OG TØRTRÆNING – HOLD

Her arbejder vi med håndtering af våben og sikkerhed og har fokus på, at du bliver forberedt at stå med et våben i hånden, så det bliver lettere og tryggere at stå på skydebanen.

Tidspunkter for teorihold

Antal mødegange til Teoretisk Undervisning er 2  dage og der er mødepligt til alle 2 dage (Fysisk fremmøde).

Antal mødegange til Praktisk Undervisning er 2  dage og der er mødepligt til alle 2 dage (Fysisk fremmøde)

Tidspunkter for skydeundervisning

Fysisk fremmøde over minimum 2 dage af minimum 5 lektioner af 45 minutter per dag (Fysisk fremmøde).
Skydebanedagene kan ligger på hverdage og det er obligatorisk at deltage i disse.

Ekstra Skydeteknik og våbenhåndtering kr. 500,- inklusiv patroner, lerduer og våben

Det er et minimum lovkrav, at man skal på skydebanen 2 gange, men vi anbefaler 3 til 4 gange.
Her træner vi til at bestå jagttegnsprøven med fokus på sikkerhed og korrekt våbenbetjening.

Ekstra afstandsbedømmelse med våbenhåndtering kr. 200,-

Indhold og omfang

Lektionsplan udsendes på mail senest 2 uger før kursusstart. Der må påregnes en del selvstudium før kursusstart.
Det lovmæssige minimumskrav

Udgangspunktet for nærværende anbefalinger er et undervisningsforløb, der strækker sig over 4 undervisningsdage (Fysisk fremmøde) med 5 lektioner pr. dag, svarende til 48 lektioner. Lektion af minimum 45 minutters varighed.

Vildtbiologi (1,5 lektion) 7,5 %
Naturen – landbrug, skovbrug, naturtyper (0,3 lektion) 1,5 %
Vildtkending (3 lektioner) 15 %
Administration af jagt og vildtforvaltning (3 lektioner) 15 %
Natur- og vildtpleje (0,5 lektion) 2,5 %
Jagthunde (0,3 lektion) 1,5 %
Våbenkendskab (2 lektioner) 10 %
Jagtformer (1 lektion) 5 %
Jægerhåndværk (2 lektioner) 10 %
Jægerne og omverdenen ( 0,3 lektion)1,5 %
Skydning (6 lektioner) 30 %

Den teoretiske undervisning til jagttegn indeholder:

Gennemgang af pensum inden for vildtkendskab, vildtbiologi, vildtforvaltning, vildthåndtering, jagtvåben og ammunition, lovgivning, sikkerhed, etik og jagtledelse, ved hjælp af billeder og målrettet jagtundervisning.

Det obligatoriske våbenkursus til jagttegn indeholder:

Forsigtighedsregler, våbenbetjening, skydeteknik, 50 skud efter lerduer, afstandsbedømmelse til vildtfigurer samt træning i jagtbane, som svarer til den bane, man går til jagttegnsprøven på.

Udover retningslinjerne fra Naturstyrelsen, vil vi også komme ind på riffelprøven.

Tilmelding til jagtprøven; betales af aspiranten selv

Antal deltagere.: Max. 20 aspiranter

Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark

Spørgsmål og tilmelding.:

Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Betaling.:

Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
Kursusgebyr på kr. 3500.-

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr kr. 3.500,00 betales ved tilmelding.

Afbud:

Ved afbud i perioden fra 45 dage før kursusstart og frem til 14 dage før holdstart før kursusstart, refunderes med 50%. 
Ved afbud den sidste uge før kursusstart, ingen tilbagebetaling.

Ændring af kursusdage:

Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.500,00

Force majeure – i tilfælde hvor kurser må udskydes og ikke afvikles inden en måned inden sidste prøve, vil kursister blive overført til næste prøveperiode uden beregning.

Du er velkommen til at kontakte Hunter Training Academy, hvis du har spørgsmål.
Det kan ske via mail eller telefon.
Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu