+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Afstandsbedømmelse

Afstandsbedømmelse: Hvilken afstand står vildtfigurerne på?

Afstandsbedømmelse: Jagttegnsundervisning

At bedømme afstande kan være ret svært, især i starten.
På dette kursus lærer du om korrekt at at bedømme afstande og sikker våbenhåndtering i terræn (øvelse ligesom at gå på rigtig jagt), så du bliver mere fortrolig og tryg ved at stå med et våben i hånden.

Afstandsbedømmelse foregår under jagtprøven. Jagtprøven har en teoretisk og en praktiske del. Foruden at skyde til fire lerduer og demonstrere at du sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan håndtere et haglvåben, skal du også bedømme afstand til 6 vildtfigurer. I denne artikel vil vi prøve at forklare hvordan setuppet er og hvilke afstande figurerne står på.

Maksimale skudafstande ved afstandsbedømmelse

Som jæger har man pligt til at levere gode og sikre skud, og at undgå anskydninger – altså skud, hvor vildtet rammes, men ikke forendes. En af de vigtigste årsager til, at der sker anskydninger, er, at afstanden til vildtet er for stor. Derfor er det angivet i de jagtetiske regler. For haglvåben gælder følgende maksimale forsvarlige skudafstande: Råvildt 20 meter, gæs og ræv 25 meter og øvrigt vildt 30 meter. I sammenhæng med den praktiske prøve er ”øvrigt vildt” kun gråand, fasan og hare.

Til jagtprøven

Til jagtprøven skal du ikke ”gætte” eller afstandsbeømme om en vildtfigur står på 20½ meter eller 25 meter og 17 cm. Her vil de 6 vildtfigurer være placeret på enten en kort afstand, hvor det ville være forsvarligt at skyde til vildtet – eller til en lang afstand, hvor det ikke vil være forsvarligt at skyde til vildtet. Du kan se ”ja” og ”nej” afstandene i nedenstående tabel.

VILDTMAKS. SKUDAFSTANDKORT (JA)LANG (NEJ)BILLEDE
Råvildt20 m17 m26 m
Gås25 m22 m32 m
Ræv25 m22 m32 m
Hare30 m26 m38 m
Fasan30 m26 m38 m
Gråand30 m26 m38 m

Disse er maksimum afstande, dvs. man må ikke skyde en gås på 26 meter. I forhold til multiple-choice-del af jagtprøven kan der blive stillet spørgsmål til mange forskellige dyr. For eksempel kunne et spørgsmål være, om 38 meter er forsvarlig skudafstand til skovsneppe, hvortil svaret er ”nej”. Til den praktiske afstandsbedømmelse møder du alene fasan, gråand og hare som hørende under ”øvrigt vildt”.

Afstandene gælder for skud i flugt og i sideskud, dvs. når dyrene er på vej væk fra dig med siden til. Hvis dyrene bevæger sig væk fra dig – et såkaldt bagskud – fratrækkes 5 meter fra den forsvarlige skudafstand. Et forsvarligt skud til en ræv i bagskud bliver dermed 20 meter. Råvildtet, der er den største vildtart, man må skyde med hagl, må ikke skydes i bagskud.

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu