+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

DET OBLIGATORISKE RIFFELSKYDEFORLØB

Det obligatoriske riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse. 

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Består du ikke riffelprøven i første forsøg, behøver du ikke gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb igen. Du tilmelder dig blot riffelprøven én gang til, da det gennemførelse af det obligatoriske riffelskydeforløb registreres første gang du går op til riffelprøven.

NB: Obligatorisk riffelskydeforløb varetages af Hunter Training Academy instruktører, som er uddannede og godkendte ved Miljøstyrelsen

Afvikling

Inden skydeforløbets afvikling, skal aspiranterne forevise gyldigt jagttegn, våbentilladelse, billedlegitimation.
Det sikres at det personlige dokument for obligatorisk riffelskydeforløb indeholder aspirantens ID-nummer på jagttegnet (jæger-ID).
Husk at nummer på våben og tilladelse skal være ens. Såfremt det er overvejende sandsynligt, at den fremviste tilladelse hører til det pågældende våben, kan aspiranten tillades at gå op til prøven også selvom, at der skulle være mindre uoverensstemmelser.
(I disse tilfælde rådes aspiranten til at få ændret fejlen)

Jagttegnet er i hus, men hvordan tackles Riffelprøven

Der er i 2022 afholdt 42 riffelprøver, med 3001 personer til prøve. Af disse bestod 78 % eller 2340. Af de 661 personer der ikke bestod riffelprøven, er 492 dumpet og 169 mødte aldrig op.
Af de 492 personer eller 16,4 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 432 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 60 personer på grund af våbenhåndtering.
Der har i prøveåret 2022 været tilbudt 5276 pladser. Heraf har de 2275 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

Bliv klar til riffelprøve

Det obligatoriske riffelskydeforløb

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de reglerne påvirker forskellige kategorier af jægere:

  • Jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Udstyr – Hjælpemidler

Til riffelskydeforløbet må der anvendes de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt (f.eks.tasker – rygsække – jagtstole – skyde stokke – fast monterede støtteben).

Skydestilling

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

  • Stående skydestilling med anlæg
  • Stående skydestilling uden anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
  • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Riffelinstruktøren kan iflg. bekendtgørelsen fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte

Våbenbetjening

Følgende betjeningskrav skal være opfyldt og skal kontrolleres ved prøvens aflæggelse:

• skytten skal ankomme til skydestandpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal se gennem løbet, før der lades første gang.
• skytten skal efter sidste skud aflade våbnet og kontrollere magasin og kammer.
• skytten skal forlade standpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal på enhver måde i øvrigt betjene våbnet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Overtrædelse af sikkerhedsmæssige regler og betjeningskrav vil af skydelederen blive påtalt på stedet og den praktiske prøve ikke bestået.

Tilmelding og deltagerbetaling

Sted: 
Skallebøllecentret, 5492 Vissenbjerg
Vingsted Skydebaner, 7182 Bredsten
Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg 
Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød
Start dato/tid: Efter aftale
Varighed: ca 2 timers undervisning
Pris: 900,-
Betaling: Betaling skal ske ved tilmelding på
MobilePay: 4141 2685
Alle bookinger er bindende efter betaling og kan ikke refunderes. Priserne er inkl. moms.
Level: ingen forudsætning for at deltager
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane

Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Når vi har modtaget din bestilling, så kontakter vi dig og vi finder en dag, hvor det passer ind i din kalender.

Tag kontakt med Hunter Training Academy

For os er god service vigtigt.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu