+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

DET OBLIGATORISKE RIFFELSKYDEFORLØB

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre

Med dette forberedende kursus får du den mest grundlæggende viden om riffelprøven. Og vi gennemgår samtidig de krav, der stilles for at bestå riffelprøven

Når du har gennemført det obligatoriske riffelskydeforløb, underskriver en instruktør en blanket, som er din dokumentation. Blanketten skal medbringes og afleveres ved riffelprøven. Du skal selv huske at hente den opdaterede blanket her på miljøstyrelsens hjemmeside. Husk at udfylde navn og jæger-ID inden skydeforløbet aflægges.

NB: Obligatorisk riffelskydeforløb varetages af Hunter Training Academy instruktører, som er uddannede og godkendte ved Miljøstyrelsen
Det obligatoriske riffelskydeforløb

Riffelprøve

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse. 

Afvikling

Inden skydeforløbets afvikling, skal aspiranterne forevise gyldigt jagttegn, våbentilladelse, billedlegitimation.
Det sikres at det personlige dokument for obligatorisk riffelskydeforløb indeholder aspirantens ID-nummer på jagttegnet (jæger-ID).
Husk at nummer på våben og tilladelse skal være ens. Såfremt det er overvejende sandsynligt, at den fremviste tilladelse hører til det pågældende våben, kan aspiranten tillades at gå op til prøven også selvom, at der skulle være mindre uoverensstemmelser.
(I disse tilfælde rådes aspiranten til at få ændret fejlen)

Jagttegnet er i hus, men hvordan tackles Riffelprøven

Der er i 2023 afholdt 43 riffelprøver, med 3433 personer til prøve. Af disse bestod 78,4 % eller 2691. Af de 742 personer der ikke bestod riffelprøven, er 566 dumpet og 176 mødte aldrig op.
Af de 566 personer eller 16,5 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 454 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 60 personer på grund af våbenhåndtering.
Der har i prøveåret 2023 været tilbudt 5280 pladser. Heraf har de 1847 ikke været anvendt. I gennemsnit har 35 % af de tilbudte pladser været ledig.

Bliv klar til riffelprøve

Det obligatoriske riffelskydeforløb

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de reglerne påvirker forskellige kategorier af jægere:

  • Jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Udstyr – Hjælpemidler

Til riffelskydeforløbet må der anvendes de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt (f.eks.tasker – rygsække – jagtstole – skyde stokke – fast monterede støtteben).

Skydestilling

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

  • Stående skydestilling med anlæg
  • Stående skydestilling uden anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
  • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Riffelinstruktøren kan iflg. bekendtgørelsen fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte

Våbenbetjening

Følgende betjeningskrav skal være opfyldt og skal kontrolleres ved prøvens aflæggelse:

• skytten skal ankomme til skydestandpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal se gennem løbet, før der lades første gang.
• skytten skal efter sidste skud aflade våbnet og kontrollere magasin og kammer.
• skytten skal forlade standpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal på enhver måde i øvrigt betjene våbnet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Overtrædelse af sikkerhedsmæssige regler og betjeningskrav vil af skydelederen blive påtalt på stedet og den praktiske prøve ikke bestået.

Tilmelding og deltagerbetaling

Sted: 
Skallebøllecentret, 5492 Vissenbjerg
Vingsted Skydebaner, 7182 Bredsten
Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg 
Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød
Start dato/tid: Efter aftale
Varighed: ca 2½ timers undervisning
Pris: 900,- På MobilePay nr. 41 41 26 85 Hunter Training Academy Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtager vi ikke den fulde betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet.
Alle bookinger er bindende efter betaling og kan ikke refunderes.
Priserne er inkl. moms.

Level: ingen forudsætning for at deltager
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane

Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Når vi har modtaget din bestilling, så kontakter vi dig og vi finder en dag, hvor det passer ind i din kalender.

Tag kontakt med Hunter Training Academy

For os er god service vigtigt.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu