+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JAGTTENSKURSUS TIL KVINDER

Weekendkurser i Jagttegn Kun For Kvinder

Ønsker du at blive jæger og lære om naturen, vildtet og våben, så tilmeld dig til vores jagttegnsundervisning i Aarhus eller Odense hvor vi har sammensat et jagttegnskursus som primært er for kvinder.

 • Ingen mænd med dårlig humor
 • Ingen krav om jægere i familien
 • 100% fed energi og masser af opbakning!
 • Vi støtter dig hele vejen ind til du er bestået

I løbet af 2 weekender klæder vi dig på til jagttegnet. Udover teorí skal du på skydebanen, kursus om våben samt lære at bedømme afstand.

Jagttegnsundervisningen foregår i

Aarhus - Odense - Middelfart
FO-Aarhus

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Vester Allé 8
8000 Aarhus

Odense Skydecenter

Tidspunkt fra kl.10:00 – 15:30
Søndag

Odense Skydecenter
Kærby Mose Kærbygårdevej 15,
5220 Odense

Middelfart

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Naturcenter Hindsgavl
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Hvad Koster Et Jagttegn?

PRISEN FOR JAGTTEGN – WEEKENDKURSUS – UDEN SKJULTE EKSTRAOMKOSTNINGER
Vi underviser efter materialet fra “Institut for jagt”. Du skal købe bogen “Jagttegnsbogen”. Lovsamlingen kan hentes gratis.
Undervisningsmateriale fra Institut for Jagt
 • Den teoretiske del – Jagttegn teori – koster kr. 3.500,- som betales ved tilmelding.
 • Dertil skal man have 2 x skydeteknik med våbenhåndtering á kr. 500,-.
 • Der undervises i lærebogen ”Jagttegnsbogen”, Udgivet af Institut for Jagt – SØLV-pakke: App + fysisk bog DKK 599.00
 • Desuden skal der betales et prøvegebyr til Miljøstyrelsen på kr. 310,-.
 • Et års gratis medlemskab hos Danmarks Jægerforbund inkluderet.

 Jagttegnsbogens Bogen kan købes som en e-bog eller i en fysisk udgave, ved køb via dette link gives der 10% rabat tast koden, huntertrainingacademy-s21-ksp

Den samlede pris for at erhverve jagttegnet gennem weekendkurset vil i alt være kr. 5.409,-.

Jagttegn Kun For Kvinder

Den teoretiske og praktiske undervisning: Start dato/tid: sensommer
Sted: Odense Skydecenter – Adresse: Kærby Mose Kærbygårdevej 15, 5220 Odense
Tilmelding til jagtprøven: Betales af aspiranten selv
Antal deltagere: Max. 20 aspiranter
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges samt fast bopæl i Danmark
Betaling: Kursusgebyr på kr. 3500.-
Spørgsmål og tilmelding: Mobil: 41 41 26 85, E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Det får du

Efter tilmelding modtager du en velkomstmail med al relevant information og få adgang til test, video, e-bøger, lektionsplaner og meget mere for at komme nemt i gang. Jagttegnskursuslæreren tilpasser undervisningen til den specifikke klasse og tager afsæt i elevernes behov og ressourcer.

På et forløb på 4 dage har du lige nu mulighed for at blive uddannet jæger.

Formålet er at gøre dig i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve samt at gøre dig til en kompetent og ansvarlig jæger. 

Undervisningen sigter mod at give dig kendskab til relevant lovgivning og en forståelse for jagten og vildtet. Desuden skal du kunne håndtere et jagtvåben på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og i alle situationer kunne vurdere afstanden til vildtet og aflive det så effektivt og hurtigt som muligt.

Det er intentionen, at du ved kursets afslutning ikke alene har den obligatoriske viden og de forventede færdigheder, men også en forståelse for det etiske ansvar, der er forbundet med jagt.

Du vil blive undervist af erfarne og godkendte jagtkursuslærere fra Naturstyrelsen for at sikre, at undervisning og viden er i topklasse.

Bemærk:

 • Weekendkurset er et komprimeret forløb over 4 dage og kræver fysisk fremmøde alle dage.
 • Antal mødegange til Teoretisk Undervisning er 2  dage og der er mødepligt til begge 2 dage (Fysisk fremmøde).
 • Antal mødegange til Praktisk Undervisning er 2  dage og der er mødepligt til begge 2 dage (Fysisk fremmøde)

Kurset indeholder

 • Den teoretiske del – jagttegnsteori. (1 x weekend)
 • 2 x skydeteknik med våbenhåndtering og afstandsbedømmelse (1 x weekend)
 • Der undervises i lærebogen ”Jagttegnsbogen”, Udgivet af Institut for Jagt 
 • Der undervises i lærebogen ”Jagttegn”, der er udgivet af Danmarks Jægerforbund
 • Et års gratis medlemskab hos Danmarks Jægerforbund
 • Gratis adgang til Jagtprøven.dk – Jagtprøven.dk er Danmarks Jægerforbunds online univers til jagttegnsundervisningen
 • Gratis online E-learning så du kan træne online når det passer dig.
 • Skydebaneleje inkl. leje af våben, 50 patroner og 50 lerduer
 • Forsikringer

OBS: Jagtprøvegebyr og skydebane 

 • Der skal betales et jagtprøvegebyr direkte til Miljøstyrelsen på 310 kr. 
 • Da man skal minimum 2 gange på skydebanen, skal du selv betale for 2. gang på skydebanen. Dette koster 500 kr. pr.gang/person

Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for at tilmelde dig jagtprøven og betale.
Få mere information og se datoer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Eventuelle tilkøb

Hvis du ønsker ekstra træning inden du tager jagtprøven, er der mulighed for at tilkøbe nedenstående muligheder. 

 • Ekstra skydeteknik og våbenhåndtering inkl. patroner, lerduer og våben – 500 kr. Det er et minimum lovkrav, at man skal på skydebanen 2 gange, men det anbefales 3-4 gange. Her trænes til at bestå jagttegnsprøven med fokus på sikkerhed og våbenbetjening
 • Ekstra afstandsbedømmelse med våbenhåndtering – 250 kr. Her arbejdes med håndtering af våben og sikkerhed og har fokus på, at du bliver forberedt til at stå med et våben i hånden, så det bliver lettere og tryggere at stå på skydebane

Det lovmæssige minimumskrav

Udgangspunktet for nærværende anbefalinger er et undervisningsforløb, der strækker sig over 4 undervisningsdage med 5 lektioner pr. dag, svarende til 20 lektioner. Lektion af minimum 45 minutters varighed.

 • Vildtbiologi (1,5 lektion) 7,5 %
 • Naturen – landbrug, skovbrug, naturtyper (0,3 lektion) 1,5 %
 • Vildtkending (3 lektioner) 15 %
 • Administration af jagt og vildtforvaltning (3 lektioner) 15 %
 • Natur- og vildtpleje (0,5 lektion) 2,5 %
 • Jagthunde (0,3 lektion) 1,5 %
 • Våbenkendskab (2 lektioner) 10 %
 • Jagtformer (1 lektion) 5 %
 • Jægerhåndværk (2 lektioner) 10 %
 • Jægerne og omverdenen ( 0,3 lektion)1,5 %
 • Skydning (6 lektioner) 30 %

Indhold og omfang

Den teoretiske undervisning til jagttegn indeholder:

Gennemgang af pensum inden for..

 • Kapitel 2: Vildtbiologi
 • Kapitel 4: Vildtkending (fugle)
 • Kapitel 4: Vildtkending (pattedyr)
 • Kapitel 5: Administration af jagt og vildtforvaltning
 • Kapitel 6: Natur- og vildtpleje
 • Kapitel 7: Jagthunde
 • Kapitel 8: Våbenkendskab
 • Kapitel 9: Jagtformer
 • Kapitel 10: Sikkerhed og jægerhåndværk

Det obligatoriske våbenkursus til jagttegn indeholder:

 • Forsigtighedsregler
 • våbenbetjening
 • Skydeteknik
 • Minimum 50 skud efter lerduer
 • Afstandsbedømmelse til vildtfigurer
 • Træning i jagtbane, som svarer til den bane, man går til jagttegnsprøven på
Jagttegn Weekendkursus

Tilmelding og deltagerbetaling

Tilmelding til jagtprøven.: betales af aspiranten selv
Antal deltagere.: Max. 20 aspiranter
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark
Spørgsmål og tilmelding.: Mobil: 41 41 26 85, E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Betaling.: Kursusgebyr på kr. 3500.-
Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
På MobilePay nr. 41 41 26 85 Hunter Training Academy. Husk at Skrive fulde navn
Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Afbud.:

Ved afbud i perioden fra 45 dage før kursusstart og frem til 14 dage før holdstart før kursusstart, refunderes med 50%. Ved afbud den sidste uge før kursusstart, ingen tilbagebetaling.

Ændring af kursusdage.:

Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.500,00

Force majeure – i tilfælde hvor kurser må udskydes og ikke afvikles inden en måned inden sidste prøve, vil kursister blive overført til næste prøveperiode uden beregning.

Tag kontakt med Hunter Training Academy

For os er god service vigtigt.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu