+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

RIFFELKURSUS FOR BEGYNDERE

Sådan kommer du selv i gang med at ”nakke og æde”

Med et riffelkursus hos Hunter Training Academy får du som ny jæger hurtigt noget erfaring ind under huden

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Kombineret Obligatorisk Riffelskydeforløb med 5 timers skydeinstruktion

Vi tilbyder individuel skydeinstruktion til alle jægere, der ønsker at forbedre deres træfsikkerhed på jagt. 

Dette kursus henvender sig til dig som lige har anskaffet din første jagtriffel, og står over for at skulle begive dig ind i riffeljagtens vidunderlige verden. Det er formålet med kurset at give dig som ny riffel jæger er godt kendskab til din riffel og de teknikker der er forbundet med brugen af den.

Få erfaringen ind under huden

Det er med din riffel som det er med din bil – bare fordi du har fået kørekortet er det ikke ensbetydende med, at du er elitebillist.

Har du lige fået dit riffelbevis eller er du ved at tage det, så er riffelkurset hos Hunter Training Academy alletiders mulighed for at få noget praktisk og teoretisk erfaring ind under huden, så du hurtigere bliver en erfaren riffelskytte.

Hvad dækker kurset.

På kurset er der både en praktisk og en teoretisk afdeling og I kommer til at dække emner som sikkerhed og våbengennemgang, indskydning og det gode aftræk, sigtekikkerten, skydestillinger og hjælpemidler, kalibre og ammunition, sigtepunkt og træfområder, eftersøgning og affangning, efterskudarbejde og riffelprøven.

Kombineret Kursus for nye riffeljægere

På riffelkurset gennemgår vi:
 • Regler
 • Sikkerhedsprocedurer
 • Våbenbetjening
 • Våbenkontrol
 • Selve skydningen
 • Indskydning
 • Aftræk
 • Sigtekikkerten
 • Skydestillinger
 • Hjælpemidler
 • Kalibre
 • Ammunition
 • Sigtepunkt
 • Træfområder
 • Efterskudarbejde
 • Riffelprøven
 • Skydestillinger
 • Hjælpemidler
 • Obligatorisk riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Hjælpemidler og skydestilling

Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven.
Aspiranten skal i forbindelse med det obligatoriske riffelskydeforløbet kunne fremvise en tilladelse til det våbnet som forløbet ønskes aflagt med.

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

 • Stående skydestilling med anlæg
 • Stående skydestilling uden anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
 • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de reglerne påvirker forskellige kategorier af jægere:

 • Jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
 • Jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
 • Jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
 • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Tilmelding og deltagerbetaling

Sted: Skallebøllecentret, 5492 Vissenbjerg – Vingsted Skydebaner, 7182 Bredsten
Start dato/tid: Efter aftale
Slut dato/tid: ca. 5 timers undervisning
Pris: 2000,-
Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
På MobilePay nr. 41 41 26 85 Hunter Training Academy eller på reg. nr. 9385 konto nr. 4575692309
Husk at Skrive fulde navn 
Level: ingen forudsætning for at deltager
Der er ingen refundering ved udeblivelse.
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane
Max: – 4 person Kurset bookes efter “først til mølle” princippet.
Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Når vi har modtaget din bestilling, så kontakter vi dig og vi finder en dag, hvor det passer ind i din kalender.

Tag kontakt med Hunter Training Academy

For os er god service vigtigt.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu