+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

RIFFELKURSUS FOR BEGYNDERE

Med et riffelkursus hos Hunter Training Academy får du som ny jæger hurtigt noget erfaring ind under huden

Få erfaringen ind under huden

Det er med din riffel som det er med din bil – bare fordi du har fået kørekortet er det ikke ensbetydende med, at du er elitebillist.

Har du lige fået dit riffelbevis eller er du ved at tage det, så er riffelkurset hos Hunter Training Academy alletiders mulighed for at få noget praktisk og teoretisk erfaring ind under huden, så du hurtigere bliver en erfaren riffelskytte.

Hvad dækker kurset.

På kurset er der både en praktisk og en teoretisk afdeling og I kommer til at dække emner som sikkerhed og våbengennemgang, indskydning og det gode aftræk, sigtekikkerten, skydestillinger og hjælpemidler, kalibre og ammunition, sigtepunkt og træfområder, eftersøgning og affangning, efterskudarbejde og riffelprøven.

Kombineret Obligatorisk Riffelskydeforløb med skydetræning

I denne undervisning får du Obligatorisk Riffelskydeforløb samt kurset for nye Riffelskytter i form at hjælp til din nye riffel omkring Skydestilling ,Sigte, Åndedræt, Aftræk, Vind, Lys, Afstand mm.

Kursus for nye riffeljægere

På riffelkurset gennemgår vi:
 • Regler
 • Sikkerhedsprocedurer
 • Våbenbetjening
 • Våbenkontrol
 • Selve skydningen
 • Indskydning
 • Aftræk
 • Sigtekikkerten
 • Skydestillinger
 • Hjælpemidler
 • Kalibre
 • Ammunition
 • Sigtepunkt
 • Træfområder
 • Efterskudarbejde
 • Riffelprøven
 • Skydestillinger
 • Hjælpemidler
 • Obligatorisk riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Hjælpemidler og skydestilling

Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven.

Aspiranten skal i forbindelse med det obligatoriske riffelskydeforløbet kunne fremvise en tilladelse til det våbnet som forløbet ønskes aflagt med.

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

 • Stående skydestilling med anlæg
 • Stående skydestilling uden anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
 • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de nye regler påvirker forskellige kategorier af jægere:

 • Nye jæger, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
 • Nye jæger, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
 • Nye jæger, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
 • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Tilmelding til riffelkurset
Pris.:

Kun 1500,- kroner pr. deltagere.
Pris for 2 personer er 2500 kr.
Der er ingen refundering ved udeblivelse

Betaling.:

Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
Indbetal kursusgebyr på kr. 1500.-
Betaling skal ske inden kursus start på MobilePay 4141 2685

Ikke inkluderet.:

Leje af skydebane og Skydekort. Kan købes ved ankomsten.

Påklædning.:

Bemærk, det er udendørs baner. Kik på vejrudsigten og vælg beklædning efter vejr og vind.

Bortvisning kan være nødvendig hvis…

Der indtages alkohol inden eller under en skydning.

Skydeinstruktørens instrukser ikke efterleves.

Sikkerhedsregler på skydebanen.:

Høreværn skal anvendes

Vi anbefaler brug af skyde – sikkerhedsbriller

Spørgsmål og tilmelding.:

Tilmelding og spørgsmål foretages via tlf. 41412685 & e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.