+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JÆGERSKOLE

Her kan du se lille udvalg hvad Hunter Training Academy tilbyder af uddannelser

Vi tilbyder kurser til forskellige kompetenceniveauer.
Alle vores kurser kan skræddersyes med stor fleksibilitet i forhold til indhold, omfang, tid og lokation.

Hvem kan tage jagtprøven?
Alle, der har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og som minimum fylder 16 år i det kalenderår, man går op til jagtprøven og har fast bopæl i Danmark.

Er du under 18 år, skal du medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge om, at du må aflægge prøve og efterfølgende må få jagttegn. Samtykkeerklæringen skal være i fysisk form, da denne skal afleveres underskrevet til prøven. Formular kan findes på Mit jagttegn under fanen “Selvbetjening” eller downloades her: Erklæring om forældresamtykke

Skriftlig del af jagtprøven
Den skriftlige del af jagtprøven består af 40 spørgsmål. Man skal svare korrekt på mindst 36 spørgsmål for at bestå. Prøvetiden er på 30 minutter. Kravene er defineret i “Retningslinjer for hvilke spørgsmål, der stilles i den skriftlige jagtprøve” (find filen i boksen “Har du husket…”). Se desuden “Jagtprøveinstruksen for jagtprøvesagkyndige” . 

Det er en forudsætning for at aflægge den praktiske del af jagtprøven, at den skriftlige del er bestået. Under den praktiske prøve testes aspiranten i sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn, afstandsbedømmelse af seks vildtfigurer (fem ud af seks skal være korrekt) og korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til fire lerduer. Kravene til den praktiske prøve er defineret i Instruks for jagtprøven for jagtprøvesagkyndige

Igennem praktisk og teoretisk læring bliver du klædt på til Naturstyrelsens Jagttegnsprøve. Vi arbejder med sikkerhed, etik og etikette. Undervejs kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige jagtformer, lige fra pürchjagt til trækjagt. Du blive introduceret til bestandpleje fx ved fældebygning og terrænpleje, hvor vi forbedrer levevilkårene for vildtet. Vi skal også lære at håndtere det nedlagte vildt blandt andet ved at flå en fasan og forlægge et rådyr.

Jagttegnsundervisning

Tallene taler deres tydelige sprog: langt flere kvinder tager i dag jagttegn. Og det er især blandt de unge kvinder, at jagt er en hobby i fremmarch.

Igennem praktisk og teoretisk læring bliver du klædt på til Naturstyrelsens Jagttegnsprøve. Vi arbejder med sikkerhed, etik og etikette. Undervejs kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige jagtformer, lige fra pürchjagt til trækjagt. Du blive introduceret til bestandpleje fx ved fældebygning og terrænpleje, hvor vi forbedrer levevilkårene for vildtet. Vi skal også lære at håndtere det nedlagte vildt blandt andet ved at flå en fasan og forlægge et rådyr.

Til virksomheder der ønsker at lave jagttegnskurser for medarbejdere, personaleforeninger ol. kan vi tilbyde at lave jagttegnskurser enten internet eller eksternt.

VIP jagttegnskurset er skræddersyet til grundig kompetenceopbygning frem mod beståelse af jagtprøven

Tag kontakt med Hunter Training Academy

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu