+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Jagttermer og jægerudtryk

Jagtterminologi

Jagtprøven, jagtsprog og jagttermer

Jægerne har deres eget særlige sprog med mange specielle udtryk, på samme måde som man har inden for forskellige sportsgrene og fagområder. 

Er du selv jæger, eller kender du en, så har du sikkert hørt nogle af de mange mærkelige ord. Her på siden får du et lille udvalg af ordene. Du finder flere ord og begreber, når du klikker på hvert enkelt bogstav. 

Vær opmærksom på, at man i mange egne kan have en lidt afvigende lokal forståelse af nedenstående begreber!

Til jagtprøven skal du kunne en del jagttermer. Du kan se dem på listen herunder. Når vi skriver, at man skal “kunne” dem, så handler det om forståelse. Det klassiske spørgsmål i jagtprøven er multiple choice med 2 – 3 valgmuligheder. Til prøven til dit jagttegn bliver du f.eks. ikke blive spurgt om: “Hvad bagskud?” og så får du 3 valgmuligheder.

Jagtsprog vil naturligt indgå i spørgsmålene til jagtprøven. Du skal således kunne forstå de spørgsmål, som stilles og hvor jagtbegreber bruges. Du ville f.eks. kunne få spørgsmålet, f.eks. “Hvad er den maksimale skudafstand på fasan i bagskud?” Her skal du forstå, at bagskud er et begreb, som handler om at vildt skydes i ‘bagenden’ – og dermed vide, at man med på jagt med hagl trækker 5 m fra den maksimale skudafstand. Idet den maksimale skudafstand til fasan er 30 m, så bliver den maksimale skudafstand her 25 m. 

Liste over jagttermer, jægerudtruk og jægersprog

UDTRYKBETYDNING
AnskudsstedDet sted, hvor et stykke vildt befinder sig, idet det bliver ramt af skuddet.
AnskydeRamme et stykke vildt uden at skuddet er dræbende.
AfskydningDen mængde vildt, der skydes på et terræn.
ApportKommando til hund, der skal hente og bringe nedlagt eller anskudt vildt.
AnstandsjagtJagtform, hvor jægeren fra et udvalgt sted venter på, at vildtet skal komme til jægeren, uden dog at være jaget derhen.
BagskudSkud til vildt, der løber/flyver direkte væk fra jægeren.
BladetDet primære træfområde på hårvildt, hvor hjerte og lunger rammes af skuddet.
BrunsttidDet tidsrum, hvor parringen foregår hos pattedyr.
Brække opÅbne nedlagt, klovbærende vildt og tage indvoldene ud.
DoubléAt nedlægge to stykker vildt i to på hinanden følgende skud- uden at geværet tages fra kinden mellem de to skud.
Fald1) Ekskrementer 2) Meget stor ankomst af trækfugle (især anvendt i forbindelse med skovsnepper).
FangstskudSkud, der afgives for at aflive anskudt vildt.
ForendeDø (om vildt).
ForlæggePartere vildt (især om klovbærende vildt).
FouragereVildtets fødesøgning (bortset fra hjortevildt og hare, der esser).
GevirI jagtsproget benævnelsen for hovedprydelsen hos det store hjortevildt (i Danmark kronhjort, dåhjort og sikahjort). Råbukkens gevir kaldes opsats. Ordet trofæ om gevir eller opsats bruges kun, efter at dyret er nedlagt.
JagtkonsortiumGruppe af personer, der har lejet et jagtareal sammen.
JagtlederDen person, der leder en fællesjagt.
JagttrykDen påvirkning, som jagt i form af afskydning og forstyrrelse har på en vildtbestand.
Knæk og brækHilsen som udtrykker ønske om et positivt udbytte for jægere og fiskere. Bruges i stedet for ”Held og lykke”, som ifølge traditionen bringer uheld.
KrybskyttePerson, der driver ulovlig jagt på anden persons jagtområde.
KuglebaneRiffelprojektilets bane gennem luften på vej mod målet.
KunstgravMenneskabt rævegrav ofte etableret med gravjagt og regulering af ræve for øje.
MarkvildtVildt, der primært lever i det dyrkede agerland, især om hare og agerhøne.
NedlæggeSkyde og dræbe vildt under jagt.
OpbrækkeRettelig hedder det, brække op: Tage klovbærende vildts indvolde ud.
OpfløjJagtudtryk for at fugle letter.
ParoleJagtlederens instruktion til jægerne på en selskabsjagt før jagten går i gang.
PostTildelt plads på en selskabsjagt.
RemiseSmåbeplantning i agerlandet, anlagt for vildtets skyld.
RevirJagtterræn.
RudelFlok af større hjortevildt (dog ikke råvildt).
Selektiv afskydningMålrettet afskydning af udvalgte enkeltdyr – fx dyr i dårlig fysisk tilstand, eller bestemt køns- og aldersgruppe.
SkudtegnDen måde et stykke vildt reagerer på, når det træffes af skuddet.
SkydetårnPlatform til riffeljagt eller buejagt.
SkydestigeStigekonstruktion med stol til riffeljagt eller buejagt.
SkørtHårdusk omkring råens kønsåbning.
Smaldyr(Smalrå/smaldå/smalhind): Hundyr hos hjortevildtarterne i tiden fra det er udvokset, til det sætter lam/kalv første gang.
SpidshjortKronhjort/dåhjort/sikahjort med gevir, der kun består af to spidse stænger uden sprosser. Typisk hjortens første gevir.
StandSærlig adfærd hos stående hunde, som på den måde angiver, at der er vildt i terrænet.
StandvildtAfgrænset område, der afdrives samlet i forbindelse med en selskabsjagt.
SåtAfgrænset område, der afdrives samlet i forbindelse med en selskabsjagt.
TrækvildtVildt der er i en del af året trækker ud af landet, typisk fugle.
VekselHyppigt benyttet vildtsti.
VildtAlle arter af fritlevende pattedyr og fugle. Definitionen fremgår i Lov om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven).
VildtparadeAfsluttende samling efter selskabsjagt, hvor dagens nedlagte vildt lægges frem til og æres af jagtens deltagere.