+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Haglskydeprøve træning

Haglskydeprøven - Skydeteknik

Der er i 2023 afholdt 90 haglskydeprøver med 3530 personer til prøve. Af disse bestod 57,9 % eller 2045. Af de 1485 personer, der ikke bestod prøven, er 1357 dumpet og 128 mødte aldrig op.

Af de 1357 personer, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede de fleste på manglende træf.

Der har i prøveåret 2023 været tilbudt 5670 pladser. Heraf har de 2140 pladser ikke været anvendt. 

Klik her for at se resultaterne af haglprøverne i 2023 fordelt på landets otte kredse.

NB: Haglskydkursus varetages af Hunter Training Academy instruktører,
som er uddannede og godkendte ved Miljøstyrelsen
Målet er, at bestå en haglskydeprøve

Haglskydeprøven - Skydeteknik

Med dette forberedende kursus på Odense Skydecenter får du den mest grundlæggende viden om haglskydeprøven. Og vi gennemgår samtidig de krav, der stilles for at bestå prøven. 

Haglskyde- prøven er ikke særlig svær eller kompliceret, hvis man kan holde hovedet koldt og koncentrere sig om, hvad der er vigtigt, nemlig sikker våbenbetje- ning og træfsikkerhed.

NB: Haglskydkursus varetages af Hunter Training Academy instruktører, som er uddannede og godkendte ved Miljøstyrelsen

Haglskydeprøven

Haglskydeprøven kort fortalt

Haglskydeprøven er en praktisk prøve, som i al sin enkelhed består af en skydning, hvor der maksimalt må bruges 18 patroner. Man skal for at bestå ramme to højre sideduer, to venstre sideduer og to bagduer i en rækkefølge, som fastsættes på baggrund af banens indretning. Når man har ramt to duer fra én position, går man videre til den næste. Det vil sige, at man kan gennemføre og bestå prøven på sølle seks skud, men man kan være uheldig at skulle skyde hele 18 gange.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at være opmærksom på, at den sagkyndige maksimalt må sende seks duer afsted fra hver position. Så er man ikke i stand til at ramme to ud af seks duer fra en af positionerne, så slutter prøven desværre der. Man er imidlertid mere end velkommen til at afgive sit andet skud til en due, som ikke rammes i første omgang. Man har dog som nævnt kun 18 patroner at gøre godt med, så man må økonomisere.  

Så lidt som to times lektion vil med garanti forbedre dit skydning og etablere den tekniske konsistens, der kræves for succes og bestå haglskydeprøven

Bestå haglskydeprøven første gang?

Med dette forberedende kursus får du den mest grundlæggende viden om haglskydeprøven. Og vi gennemgår samtidig de krav, der stilles for at bestå prøven. 

Huske listen

Huske listen kan hentes i PDF fil På Miljøstyrelsens hjemmeside  https://mst.dk/media/217804/huhp-dk-2021-001.pdf

Formål

Kursus til Haglskydeprøven er at forberede aspiranten til at kunne aflægge og bestå den af Naturstyrelsen indførte, obligatoriske haglskydeprøve, som giver adgang til at gå på jagt med et haglskydevåben.

Kursus Indhold

Undervisningens indhold er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at haglskydeprøven kan godkendes som bestået. På haglprøvekurset gennemgår vi: Almindelige bestemmelser (teori), Inden prøven – tilmelding, dokumentation m.m. (teori), Haglskydeprøven inden den praktiske del af prøven påbegyndes (teori), Våbenbehandling (praktik), Skydning til bevægeligt mål (praktik),

Målet er, at bestå en haglskydeprøve

Tilmelding og deltagerbetaling

Sted: Odense Skydecenter, 5220 Odense  – Vingsted Skydebaner, 7182 Bredsten
Start dato/tid: Efter aftale
Varighed: ca. 2½ time
Pris: 1 pers: 1500: – / 2 pers: 2500: – / 3 pers: 3500

Betaling: Betaling skal ske ved tilmelding på
MobilePay: nr. 41 41 26 85 Hunter Training Academy  Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtager vi ikke den fulde betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet. Alle bookinger er bindende efter betaling og kan ikke refunderes.
Priserne er inkl. moms.
Level: ingen forudsætning for at deltager
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane, lerduer og flugtskydningspatroner.
Max: – 4 person Kurset bookes efter “først til mølle” princippet.
Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Når vi har modtaget din bestilling, så kontakter vi dig og vi finder en dag, hvor det passer ind i din kalender.

Tag kontakt med Hunter Training Academy

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685

Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu