+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Jagttegn

Jagtens prøver

For at få jagttegn i Danmark, skal man bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Når man har indløst sit jagttegn, skal man efterfølgende bestå en skydeprøve, før man kan få tilladelse til at gå på jagt med den pågældende våbentype.

Jagtprøve

For at få jagttegn, skal du have gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og bestået jagtprøven. Når jagtprøven er bestået, bliver du optaget i Miljøstyrelsens register over jagttegnsberettigede og får mulighed for at indløse jagttegn.

Når man har indløst sit jagttegn, skal man efterfølgende bestå en skydeprøve, før man kan få tilladelse til at gå på jagt med den pågældende våbentype (haglgevær, riffel eller bue).

Alle, der har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og som minimum fylder 16 år i det kalenderår, man går op til jagtprøven og har fast bopæl i Danmark.

Er du under 18 år, skal du medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge om, at du må aflægge prøve og efterfølgende må få jagttegn. Samtykkeerklæringen skal være i fysisk form, da denne skal afleveres underskrevet til prøven. Formular kan findes på Mit jagttegn under fanen “Selvbetjening” eller downloades her (find filen i boksen “Har du husket…”).

Den skriftlige del af jagtprøven består af 40 spørgsmål. Man skal svare korrekt på mindst 36 spørgsmål for at bestå. Prøvetiden er på 30 minutter. Kravene er defineret i “Retningslinjer for hvilke spørgsmål, der stilles i den skriftlige jagtprøve” (find filen i boksen “Har du husket…”). Se desuden “Jagtprøveinstruksen for jagtprøvesagkyndige” (find filen i boksen “Har du husket…”). 

Det er en forudsætning for at aflægge den praktiske del af jagtprøven, at den skriftlige del er bestået. Under den praktiske prøve testes aspiranten i sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn, afstandsbedømmelse af seks vildtfigurer (fem ud af seks skal være korrekt) og korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til fire lerduer. Kravene til den praktiske prøve er defineret i “Jagtprøveinstruksen for jagtprøvesagkyndige” (find filen i boksen “Har du husket…”).

Du skal tilmelde dig et jagttegnskursus, hvorefter jagttegnskursuslæreren oplyser Miljøstyrelsen om, at du ønsker at gå op til jagtprøven. Når din jagttegnskursuslærer har registreret, at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, kan du betale for og tilmelde dig jagtprøven på portalen Mit jagttegn. Det kræver NemID/MitID at logge på Mit jagttegn, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at anskaffe dig NemID/MitID i god tid.

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu