+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JAGTTEGN WEEKEND

JAGT, JAGTTEGN & VILDTPLEJE

JAGTTEGN, VILDTPLEJE & JAGT

Jagttegnskurser | Jagttegn med Fleksibel Undervisning

Har du lyst til at blive jæger og opdage nye sider af naturen?

Jagt handler om forståelse for og kendskab til den natur, vi færdes i. Det er stille naturoplevelser i den kølige morgenstund og hårdt arbejde, når man som klapper slider sig gennem det tætteste buskads.

Jagt er mere end blot at nedlægge vildtet. Det handler om at leve i, med og af naturen. Jagt har mange facetter.

Igennem praktisk og teoretisk læring bliver du klædt på til Naturstyrelsens Jagttegnsprøve. Vi arbejder med sikkerhed, etik og etikette. Undervejs kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige jagtformer, lige fra pürchjagt til trækjagt. Du blive introduceret til bestandpleje fx ved fældebygning og terrænpleje, hvor vi forbedrer levevilkårene for vildtet. Vi skal også lære at håndtere det nedlagte vildt blandt andet ved at flå en fasan og forlægge et rådyr.

“Efter endt kursus kan du aflægge den obligatoriske jagtprøve.”

Undervisningen går ud på, at eleverne tilegner sig den nødvendige viden og færdighed omkring de krav, der til enhver tid stilles til den obligatoriske jagtprøve. Undervisningen vil forhåbentlig også bidrage til at øge forståelsen for jagt og specielt for vore vildtlevende pattedyr og fugle. En sådan forståelse er en forudsætning for, at folk med jagttegn kan optræde som gode og ansvarsbevidste jægere. Hvilket i sidste ende vil være til gavn for såvel jægerne selv som for vore pattedyr og fugle.

Jagttegnskurser holdstart Weekend

Jagttegnskursuslæreren tilpasser undervisningen til den specifikke klasse og tager afsæt i elevernes behov og ressourcer.

FO-Aarhus

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Vester Allé 8
8000 Aarhus

Odense Skydecenter

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Tirsdag, Fredag, Lørdag og Søndag

Kærby Mose Kærbygårdevej 15,
5220 Odense

Middelfart

Tidspunkt fra kl.09:00 – 15:30
Lørdag og Søndag

Naturcenter Hindsgavl
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart

Prisen for Jagttegn weekendkursus

–uden skjulte ekstraomkostninger

Vi underviser efter materialet fra “Institut for jagt”.
Ud over selve undervisningen af jagttegn, får du adgang til træningsprogrammer med quiz og videoklip, der gør indlæringen effektiv og varierende.

Samlet pris for jagttegn når det tages som weekendkursus:

Normalpris: kr. 3900,- (betales ved tilmelding)
Skydebaneleje, 2 x skydeteknik, patroner og lerduer inkluderet med mulighed for at tilkøbe flere skud.

Udgifter udover kursusgebyr:

Indbetaling af gebyr til jagtprøven: 310 kr.
Skal indbetales til Naturstyrelsen via ”Mitjagttegn.dk”.

Lærebog ”Jagttegnsbogen”
kr. 360,- som e-bog/pdf kr. 450,- som bog/hard copy.

Køb bogen her

Brug koden huntertrainingacademy-s21-ksp

Bliv jæger sammen med Hunter Training Academy

OBS: Jagtprøvegebyr

 • Der skal betales jagtprøvegebyr direkte til Miljøstyrelsen på 310 kr. 

Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for at tilmelde dig jagtprøven og betale.
Få mere information og se datoer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jagtens prøver

Kurset indeholder

Den teoretiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå ved fysisk fremmøde over minimum 2 dage og være på minimum 5 lektioner à 45 minutter pr. dag.

Den praktiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå over minimum 2 dage med minimum 5 lektioner à 45 minutter pr. dag. Aspiranten skal have geværet fysisk i hænde i flere omgange begge dage.

Der undervises i lærebogen ”Jagttegnsbogen”, Udgivet af Institut for Jagt 

Gratis online E-learning så du kan træne online når det passer dig.

Gratis Førstehjælpskursus til jægere

Skydebaneleje inkl. leje af våben, 50 patroner og 50 lerduer

Forsikringer

DIN LÆRING STARTER HER TLF.NR. 4141 2685

Har du altid drømt om at tage jagttegn

Eventuelle tilkøb

Hvis du ønsker ekstra træning inden du tager jagtprøven, er der mulighed for at tilkøbe nedenstående muligheder. 

 • Ekstra skydeteknik og våbenhåndtering inkl. patroner, lerduer og våben – 500 kr. Det er et minimum lovkrav, at man skal på skydebanen 2 gange, men det anbefales 3-4 gange. Her trænes til at bestå jagttegnsprøven med fokus på sikkerhed og våbenbetjening
 • Ekstra afstandsbedømmelse med våbenhåndtering – 250 kr. Her arbejdes med håndtering af våben og sikkerhed og har fokus på, at du bliver forberedt til at stå med et våben i hånden, så det bliver lettere og tryggere at stå på skydebane
 • Opfølgningskursus Jagttegn. Vi tilbyder et opfølgningskursus i jagtteori, designet til dem, der har gennemført al teorien, men føler behov for en opdatering efter den lange 18-måneders prøveperiode. Prisen for kurset er 200 kr.
Jagttegnskurser

Det lovmæssige minimumskrav

Udgangspunktet for nærværende anbefalinger er et undervisningsforløb, der strækker sig over 4 undervisningsdage med 5 lektioner pr. dag, svarende til 20 lektioner. Lektion af minimum 45 minutters varighed.

 • Vildtbiologi (1,5 lektion) 7,5 %
 • Naturen – landbrug, skovbrug, naturtyper (0,3 lektion) 1,5 %
 • Vildtkending (3 lektioner) 15 %
 • Administration af jagt og vildtforvaltning (3 lektioner) 15 %
 • Natur- og vildtpleje (0,5 lektion) 2,5 %
 • Jagthunde (0,3 lektion) 1,5 %
 • Våbenkendskab (2 lektioner) 10 %
 • Jagtformer (1 lektion) 5 %
 • Jægerhåndværk (2 lektioner) 10 %
 • Jægerne og omverdenen ( 0,3 lektion)1,5 %
 • Skydning (6 lektioner) 30 %

Indhold og omfang

Den teoretiske undervisning til jagttegn indeholder:

Gennemgang af pensum inden for.:

 1. Introduktion til Jagttegn – Etik, jagtteknik og ledelse
 2. Jagtvåben og ammunition
 3. Vildtforvaltning, Vildtkending og vildtbiologi Andefugle
 4. Vildtsygdomme, Vildtkending og vildtbiologi Pattedyr
 5. Lovgivning
 6. Jagtformer og Jagthunde Rovfugle, Vadefugle
 7. Håndtering af nedlagt vildt Vildtkending fugle
 8. Opfølgning, prøver, spørgetime

Det obligatoriske våbenkursus til jagttegn indeholder:

 • Forsigtighedsregler
 • våbenbetjening
 • Skydeteknik
 • Minimum 50 skud efter lerduer
 • Afstandsbedømmelse til vildtfigurer
 • Træning i jagtbane, som svarer til den bane, man går til jagttegnsprøven på
Jagttegn Weekendkursus
Jagttegn Weekendkursus

Tilmelding og deltagerbetaling

Tilmelding til jagtprøven.: betales af aspiranten selv
Antal deltagere.: Max. 20 aspiranter
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark
Spørgsmål og tilmelding.: Mobil: 41 41 26 85, E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Betaling.: Kursusgebyr på kr. 3500.- på MobilePay nr. 41 41 26 85
Husk at Skrive fulde navn. 
Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtager vi ikke den fulde betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet.

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Ændring af kursusdage.:

Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.500,00

Force majeure – i tilfælde hvor kurser må udskydes og ikke afvikles inden en måned inden sidste prøve, vil kursister blive overført til næste prøveperiode uden beregning.

Jagttegn Odense

Tag kontakt med Hunter Training Academy

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685

Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu

Hvad siger vores kursister?

Underviseren var kompetent, dedikeret, lyttende og anerkendende. Han havde godt styr på det faglige materiale og tidsrammer for kurset. Jag har anbefalet kurset til kolleger.
Filip Jørgensen
Det var et rigtigt godt kursus som jeg var meget tilfreds med. Jeg syntes man kom godt rundt om det hele, og jeg fik sat ord på mange at de spørgsmål jeg sad med. Jeg oplevede underviseren som kanon dygtig spændene og høre på. Tak for et par rigtige gode dage
Mikael Larsen
Det var et super spændende og veltilrettelagt kursusforløb. Altid hurtigt svar på både mail og tlf. Alt i alt en meget professionel og serviceminded fremtoning.
Christina Holm