+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Sådan består du haglskydeprøven

Sådan består du haglskydeprøven

Haglskydeprøve træning
Haglskydeprøve

Skydetræning Haglskydeprøve

Lad os slå det fast med det samme: Haglskyde- prøven er ikke særlig svær eller kompliceret, hvis man kan holde hovedet koldt og koncentrere sig om, hvad der er vigtigt, nemlig sikker våbenbetje- ning og træfsikkerhed.

Haglskydeprøven -Skydeteknik

Der er i 2023 afholdt 90 haglskydeprøver med 3530 personer til prøve. Af disse bestod 57,9 % eller 2045. Af de 1485 personer, der ikke bestod prøven, er 1357 dumpet og 128 mødte aldrig op. Af de 1357 personer, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede de fleste på manglende træf. Der har i prøveåret 2023 været tilbudt 5670 pladser. Heraf har de 2140 pladser ikke været anvendt. 

Klik her for at se resultaterne af haglprøverne i 2023 fordelt på landets otte kredse.

NB: Haglskydkursus varetages af Hunter Training Academy instruktører,
som er uddannede og godkendte ved Miljøstyrelsen
Målet er, at bestå en haglskydeprøve

HAGLPRØVEN

Med dette forberedende kursus på Odense Skydecenter får du den mest grundlæggende viden om haglskydeprøven. Og vi gennemgår samtidig de krav, der stilles for at bestå prøven. 

Haglskyde- prøven er ikke særlig svær eller kompliceret, hvis man kan holde hovedet koldt og koncentrere sig om, hvad der er vigtigt, nemlig sikker våbenbetje- ning og træfsikkerhed.

Sådan bliver du klar!

Holdundervisningen sker i relativt små hold med op til 4 personer og over 4 tirsdag, tidspunkt fra kl.16:00 – 21:00, enten forud for haglskydeprøverne eller efter behov/ kræver tilmelding.
Der tages udgangspunkt i både i teoretisk og praktisk skydeteknik samt, i hvilke sikkerheds- og betjeningsregler der skal overholdes i forbindelse med prøveaflæggelsen.
Du skal forvente at skyde i omegnen af 50 skud pr. gang, hvor der også vil blive trænet i afgivelse af dobbeltskud.
Sandsynligheden for at bestå haglskydeprøven øges markant ved fokuseret træning. Det kan mere end 85% af kursisterne fra sidste års hold tale med om.
Alle er velkommen, så kontakt os gerne for yderligere information.
skydekurser KUN for kvinder

Tilmelding og deltagerbetaling

Tag kontakt med Hunter Training Academy

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685

Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu