+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Riffelprøve

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en jagtriffel, men for at måtte gå på jagt med riffel i Danmark skal man på sit jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået.

Man kan tilmelde sig en riffelprøve, når man har bestået jagtprøven. Riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen.

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår, når man logger på Mit Jagttegn.

Første gang man aflægger riffelprøve, skal man forud for prøven gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb. Læs evt. “Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb” for nærmere information (find filen i boksen “Har du husket…”).

Husk at forny dit jagttegn. Hvis man ikke fornyer sit jagttegn, så bortfalder forudsætningen for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af Politiet.

Før prøven

  • Skal du betale prøvegebyret på 135 kr. og tilmelde dig en riffelprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn.
  • Skal du sikre dig, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).
  • Skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, såfremt det er første gang, du aflægger riffelprøve. Find “Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb” i boksen “Har du husket…”

Til prøven

  • Skal du forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
  • Skal du medbringe det våben (med våbentilladelse), prøven ønskes aflagt med, og den fornødne ammunition samt eventuelle hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. Prøven kan kun aflægges med et våben, du har våbentilladelse eller bæretilladelse til.
  • Bemærk: Hvis det er første gang, at du aflægger riffelprøve, skal du medbringe dokumentation for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb. Find “Blanket til obligatorisk riffelskydeforløb” i boksen “Har du husket…”.

For at bestå prøven

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i valgfri skydestilling i løbet af højst fem minutter fra en afstand af 100 meter placere minimum fem ud af seks skud inden for en cirkel med en diameter på 20 centimeter. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol. 

Riffelskydeforløb indført 1. juli 2020

Prøvedeltagers statusKrav om riffelskydeforløb
Prøvedeltager som ikke har været til riffelprøve førSkal gennemgå obligatorisk riffelskydeforløb forud for riffelprøven. Består man ikke prøven i første forsøg, kan man tilmelde sig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har været tilmeldt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har aflagt riffelprøvenSkal gennemgå obligatorisk riffelskydeforløb forud for riffelprøven. Består man ikke prøven i første forsøg, kan man tilmelde sig ny riffelprøve og behøver ikke fremvise dokumentation for gennemført riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har aflagt riffelprøve før 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøvenKan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager som har aflagt riffelprøve efter 1. juli 2020, men som ikke har bestået riffelprøvenKan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.
Prøvedeltager med påtegning “Riffeljagt tilladt” på jagttegn eller som har bestået riffelprøvenKan aflægge riffelprøve uden at gennemføre riffelskydeforløb.