+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Valg af riffelammunition

Tema ammunition: Riffelammunition - tilpasset til jagt, trænings

Billeder på æsker og betegnelser på ammunition henviser og markerer ofte, hvilken type skydesituation den er tilpasset til – om det er jagtammunition, træningsammunition, sportsskydningsammunition eller konkurrenceskydningsammunition. Det er vigtigt at have styr på, hvilken kugleammunition du skal bruge til hvad – både med hensyn til hvad der er tilladt rent sikkerhedsmæssigt og for at maksimere din træfsikkerhed. Den mest karakteristiske forskel inden for kuglers anvendelsesområde er ekspansionsevnen. I store træk kan man sige, at tungere ekspanderende kugler bruges til jagt og lettere ikke-ekspanderende kugler bruges til trænings- eller konkurrenceskydning. 

Ved valg af riffelammunition bør du fokusere på, hvad du forventer at skulle skyde med patronen – er det eksempelvis ræv eller kronvildt, du oftest vil få skudchance til? Når dette er afklaret, finder du den kuglekonstruktion og den kuglevægt, som bedst opfylder dine krav.

Det er lidt en smagssag, hvad man foretrækker, men til jagt på klovbærende vildt er det en fordel med en relativ tung kugle med en moderat ekspansion. Modsat den gængse opfattelse, så giver tunge kugler med moderat ekspansion nemlig mindre udgangshuller end lette kugler, da de er en anelse langsommere. Samtidig giver disse kugler bedre gennemskud end lette kugler, hvilket ofte giver mere schweiss, og letter en eventuel eftersøgning med schweisshund. Endelig giver tunge og langsomt ekspanderende kugler mindre kødødelæggelse, hvilket ikke er uvæsentligt, da vildtkød er en lækker råvare, som kræver ordentlig behandling.

For at finde den optimale riffelpatron bør du afprøve flere forskellige patronmærker for at finde det patronmærke med mindst spredning. Prøveskydningen foregår på samme måde som indskydningen af riffel, hvilket vil sige med så meget støtte på riflen som muligt – det er jo patronens evner, der skal undersøges, ikke skyttens evner. Skyd tre skud på 100 m afstand og se, hvordan samlingen er på skudgruppen. Nogle rifler kan være ”sarte” med hensyn til ammunitionen, og derfor kan det ske, at du må prøve flere forskellige patronmærker, før du finder en patron med tilfredsstillende præcision. Når det er sagt, så er det jo individuelt, hvad man finder tilfredsstillende, men 3-skudsgrupper bør ikke have en diameter større end 10 cm på 100 m afstand, hvis patronen skal anvendes til jagt.

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu