+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

OBLIGATORISK RIFFELSKYDEFORLØB

Obligatoriske riffelskydeforløb

NB: Obligatorisk riffelskydeforløb varetages af Hunter Training Academy instruktører,
som er uddannede og godkendte ved Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen
KURSUS FOR NYE RIFFELJÆGERE – Bliv klar til riffelprøven

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Hjælpemidler og skydestilling

Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven.

Aspiranten skal i forbindelse med det obligatoriske riffelskydeforløbet kunne fremvise en tilladelse til det våbnet som forløbet ønskes aflagt med.

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

 • Stående skydestilling med anlæg
 • Stående skydestilling uden anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
 • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
 • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de nye regler påvirker forskellige kategorier af jægere:

 • Nye jæger, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
 • Nye jæger, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
 • Nye jæger, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
 • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Der vil på kurset blive gennemgået følgende færdigheder

Våbenbetjening

Følgende betjeningskrav skal være opfyldt og skal kontrolleres ved prøvens aflæggelse:

• skytten skal ankomme til skydestandpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal se gennem løbet, før der lades første gang.
• skytten skal efter sidste skud aflade våbnet og kontrollere magasin og kammer.
• skytten skal forlade standpladsen med åben lås/knækket våben.
• skytten skal på enhver måde i øvrigt betjene våbnet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Overtrædelse af sikkerhedsmæssige regler og betjeningskrav vil af skydelederen blive påtalt på stedet og den praktiske prøve ikke bestået.

Riffelinstruktøren kan iflg. bekendtgørelsen fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte skydestillinger,
hvis aspiranten på grund af det fysiske handicap ikke kan udføre skydestillingen.

1) Stående skydestilling med anlæg.
2) Stående skydestilling uden anlæg.
3) Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
4) Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
5) Siddende på stol med anlæg.

PRAKTISK – Krav og anbefaling:

SKAL medbringes og fremvises på kurset:

 • Gyldig billedlegitimation
 • Gyldigt dansk Jagttegn
 • Riffel & våbentilladelse
 • Udprintet formular for gennemført kursus
 • Din egen riffel som du har tilladelse til samt minimum 50 patroner
 • Liggeunderlag (tæppe e.lign.)
 • Høreværn
 • Skydestok
 • Jagtstol
 • Rem til riffel.

Spørgsmål og tilmelding:

Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Hvor:

Efter aftale

Hvornår:

Efter aftale

Tid:

Varigheden af kurset er 2 timer men afhænger af kursisten, men afsluttes tidligst når kursisten kan bestå en prøveskydning

Pris:

Kun 900 kroner pr. deltager. Der er ingen refundering ved udeblivelse

Betaling

Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
Kursusgebyr er kr. 600.-

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Ikke inkluderet:

Leje af skydebane og Skydekort. Kan købes ved ankomsten.

Påklædning

Bemærk, det er udendørs baner. Kik på vejrudsigten og vælg beklædning efter vejr og vind.

Bortvisning kan være nødvendig hvis…

Der indtages alkohol inden eller under en skydning.

Skydeinstruktørens instrukser ikke efterleves.

Sikkerhedsregler på skydebanen:

Høreværn skal anvendes

Vi anbefaler brug af skyde – sikkerhedsbriller

Du er velkommen til at kontakte Hunter Training Academy, hvis du har spørgsmål.
Det kan ske via mail eller telefon.
Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu
obligatorisk riffelskydeforløb sjælland
 
obligatorisk riffelskydeforløb jylland
 
obligatorisk riffelskydeforløb midtjylland
 
obligatorisk riffelskydeforløb sønderjylland
 
obligatorisk riffelskydeforløb østjylland
 
instruks for obligatorisk riffelskydeforløb
 
obligatorisk riffelskydeforløb pris
 
riffelkursus sjælland