+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Løbende vildt og Ballistik

Løbende vildt og Ballistik

Vildsvinejagt – hvor svært kan det være….

Et skræddersyet kursus i drivjagt – og, om hvordan man lærer at holde hovedet koldt.
Læs hele anmeldelser af kurset her

Online – Magasinet
MIT JAGTBLAD

Dette er ikke et traditionelt Løbende vildt kursus
– dette kursus er hvor du vil blive udfordret på teknik, koncentration og præcision,
nøjagtighed og evnen til at kunne bevare fokus.

DER ER STOR FORSKEL PÅ RIFFELJAGT OG BANESKYDNING

Forholdene under riffeljagt er ofte uforudsigelige, komplicerede,
med få gentagelser og med en lav grad af genkendelighed fra tidligere situationer.
Forholdene under riffelskydning på bane er ofte forudsigelige,
med mange ens gentagelser og en høj grad af genkendelighed fra tidligere situationer.

I begge situationer trykkes der på en aftrækker, men under vidt forskellige forhold!
Det er vigtigt, at jægeren træner på skydebanen for at lære det skydetekniske håndværk.

Dato for undervisning 2023

Kun få pladser tilbage!
Skynd dig, hvis du vil med.
September 2023:

Sted: Hjortebanen i Ulfborg
Start dato/tid: 03-09-2022 09:00
Slut dato/tid: 03-09-2022 13:00
Pris: 1500,-
Level: ingen forudsætning for at deltager
Der er ingen refundering ved udeblivelse.
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane, Pris pr. person kr. 150,- for hele dagen
Max: – 10 person Kurset bookes efter “først til mølle” princippet.
Tilmelding og spørgsmål:
foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu
Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.

Kun få pladser tilbage!
Skynd dig, hvis du vil med.
Oktober 2023:

Sted: Hjortebanen i Ulfborg
Start dato/tid: 01-10-2022 09:00 
Slut dato/tid: 01-10-2022 13:00
Pris: 1500,-
Level: ingen forudsætning for at deltager
Der er ingen refundering ved udeblivelse.
Ikke inkluderet:
Leje af skydebane, Pris pr. person kr. 150,- for hele dagen
Max: – 10 person Kurset bookes efter “først til mølle” princippet.
Tilmelding og spørgsmål:
foretages via e-mail til info@huntertrainingacademy.eu
Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.

Derfor skal du tage kurset

På kurset skydes der med eget våben på bevægelige skiver ved forskellige hastigheder og på afstande.

Der vil være mulighed for igennem praktisk afprøvning at udforske fordele og ulemper ved forskellige skydestillinger og hjælpemidler i forhold til afstand og hastighed på vildtet. Et gennemgående tema på kurset vil være muligheden for den enkelte kursist for at identificere og udfordre egne evner og begrænsninger.

På dette kursus lærer du, at:

At skyde til et bevægeligt mål
At skyde til et bevægeligt mål er en færdighed hvor målet vil diktere handlingen. Målet vil diktere den rytme og hastighed, som bevægelsen skal udføres i.

Vi vil derfor være under pres, når vi skyder til bevægelige mål.

Under pres vil vores underbevidsthed gribe efter det værktøj, som vores erfaring vælger som det rigtige til opgaven.
Har vi indlært forkerte eller mangelfuldt ”værktøj”, vil vi alligevel gribe dem i en presset situation, fordi det er det værktøj som ”lyser” kraftigst i værktøjskassen.

Fokus forstyrres af dårlig skuldring pga.:

– For hurtig skuldring
– Geværet hænger fast i tøj osv.
– Sen betjening af sikring
– Munding dykker pga. aktiv bagerste hånd
– Manglende klarstilling inden skuldring eller for lang vandring mellem klarstilling og skuldring

Kurset er for dig

Formålet med kurset er at give en større forståelse for egne evner og begrænsninger ved skydning til løbende vildt – både i forhold til afstand og hastighed, desuden få forståelse for, hvordan der er sammenhæng mellem skydning med jagtriffel i forbindelse med skydning til løbende vildt.
Sådan foregår undervisningen

Kursusindhold

Forventningsafstemning
Den første skyd
Hvordan bæres riffel under jagt
Brug af rem – Slinge

Fodstillingen
Drivjagt, stillestående og siddende skydestilling

Hvorfor er det så vigtigt med ens kindpude tryk?
Fordi; når du ligger bag din riffel og åbner øjet så skal optikken være fri for skygger.

LET TRYK
Dette gør at dit skud vil gå højt!

HÅRDT TRYK
Dette gør at dit skud vil gå lavt!

Fokuspunkt
Fokuspunkt Løbende vildt- Lange afstand
Fokuspunkt Løbende vildt- Korte afstand
Fokuspunkt – stillestående skydestilling

Sigtet deles op i tre områder
“før skuddet”,
“under skuddet”
“efter skuddet”.

“Hurtig skydning”, ved hurtig skydning er det vigtigt at det er sigtet der bliver hurtigt, og ikke tiden til at lade.

“Under skuddet”, er selve skudøjeblikket. I selve skudøjeblikket et det vigtigt at skytten ikke ændre ansigtstræk eller blinker med øjnene.

“Efter skuddet”, også kaldet efter sigte. Efter sigte er fra skuddet går til hovedet flyttes fra riffelen.

Efter skuddet, også kaldet efter sigte.
Eftersigte er vigtigt for at bibeholde skuddets retning.
En dygtig skytte kan også analysere skuddet ud fra riffelens opførsel under efter sigtet.

Rekyl
At skytten lærer at rekylen skal kunne komme ind i kroppen, og ikke blokere det.

Skydestok er ikke bare en skydestok og udfordringen ved brug
Korte afstand – Opbygning af stillestående skydestilling
Stillestående og siddende skydestilling
Drivjagt Stillestående og siddende skydestilling

Skydeteknik – Stillestående vildt
Korte afstand
Lang afstand – Skydestok
Stillestående skydestilling

Skydeteknik – Løbende vildt
Korte afstand
Lang afstand – Skydestok
Stillestående skydestilling

Fritstående skydestilling med skydestok og rem.
Fritstående skydestilling uden nogen form for hjælpemidler.
Siddende skydestilling med skydestok og rem.
Siddende skydestilling uden nogen form for hjælpemidler

Tørtræning

Har du et spørgsmål?

Kontakt Os

Mobil: 41 41 26 85

E-mail. info@huntertrainingacademy.eu