+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JÆGERSKOLE

Tag jagttegn

Inden du må gå på jagt, skal du gennemføre jagttegnsundervisningen, bestå jagtprøven og bestå en skydeprøve. Foran dig venter nogle af livets mest intense oplevelser i pagt med naturen. Jagt bliver for nogle en livsstil og for andre en spændende fritidsinteresse, der kan udøves af alle fra 16-års alderen og langt ind i pensionsalderen.

Jagtprøven

Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige. 

I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

Når du har bestået jagtprøven, bliver du registreret i jagttegnsregisteret. Husk, at du altid skal medbringe dit jagttegn, når du går på jagt.

Skydeprøver

Når du har bestået jagtprøven så har du grunduddannelsen og kan komme videre til en af de tre skydeprøver, før du får tilladelse til at gå på jagt med enten Bue, Riffel eller haglgevær. Prøverne kan tages uafhængig af hinanden, men skal bestås, før du må jage med det pågældende våben.

Uanset hvilken våbentype du ønsker at gå på jagt med, skal du træne flittigt for at sikre, at dine skydefærdigheder er på et højt niveau, så du til stadighed er med til at minimere antallet af anskydninger.

Her kan du se hvad Hunter Training Academy tilbyder af uddannelser
Se den modulopbyggede Jægeruddannelse

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu