+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

JÆGERSKOLE

JAGTTEGNSKURSUS FOR FREMTIDIGE JÆGERE

Uanset om du er til et længere forløb eller ønsker at tage dit jagttegn over nogle weekender, finder du dit kursus gennem os.

Vi tilbyder jagttegnskurser som er skræddersyet og undervisningen vil blive tilpasset til hver enkelt deltagers behov i henhold til deres evner og erfaring. Vores jagttegnslærere er naturligvis godkendte jagtkursuslærere fra Naturstyrelsen.

Formålet med undervisningen er at gøre kursisterne i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve og at gøre dem til kompetente og ansvarlige jægere.

Undervisningen sigter således mod at give kursisten kendskab til relevant lovgivning og en forståelse for jagten og vildtet. Desuden skal kursisten kunne håndtere et jagtvåben på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i alle situationer, kunne vurdere afstanden til vildtet og aflive det så effektivt og hurtigt som muligt.

Det er intentionen, at kursisten ved kursets afslutning ikke alene har den obligatoriske viden og de forventede færdigheder, men også en forståelse for det etiske ansvar, der er forbundet med jagt.

Kurset er et komprimeret forløb over 6 dage med høj undervisningskvalitet

Undervisningsmateriale fra Institut for Jagt
Undervisningsmateriale fra Institut for Jagt
PRISEN FOR JAGTTEGN – WEEKENDKURSUS – UDEN SKJULTE EKSTRAOMKOSTNINGER
  • Den teoretiske del – Jagttegn teori – koster kr. 3.500,- som betales ved tilmelding.
  • Dertil skal man have 2 x skydeteknik med våbenhåndtering á kr. 350,-.
  • Der undervises i lærebogen ”Jagttegnsbogen”, Udgivet af Institut for Jagt – SØLV-pakke: App + fysisk bog DKK 599.00
  • Desuden skal der betales et prøvegebyr til Miljøstyrelsen på kr. 310,-.
  • Et års gratis medlemskab hos Danmarks Jægerforbund inkluderet.
  •  Jagttegnsbogen Bogen kan købes som en e-bog eller i en fysisk udgave, ved køb via dette link gives der 10% rabat tast koden, huntertrainingacademy-s21-ksp
Den samlede pris for at erhverve jagttegnet gennem aftenundervisning vil i alt være kr. 5.109,-.
UDGIFTER TIL JAGTPRØVEN

Indbetaling af gebyr til jagtprøven: 310 kr.
Skal indbetales til Naturstyrelsen via ”Mitjagttegn.dk”.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for at tilmelde dig jagtprøven og betale denne.
Få mere information og se datoer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Når din jagttegnskursuslærer har registreret, at du har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, kan du betale for og tilmelde dig jagtprøven på portalen Mit jagttegn.

Det kræver NemID at logge på Mit jagttegn, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at anskaffe dig NemID i god tid.

VÅBENHÅNDTERING OG TØRTRÆNING – HOLD

Ekstra Skydeteknik og våbenhåndtering kr. 350,- inklusiv patroner, lerduer og våben

Det er et minimum lovkrav, at man skal på skydebanen 2 gange, men vi anbefaler 3 til 4 gange. Her træner vi til at bestå jagttegnsprøven med fokus på sikkerhed og korrekt våbenbetjening.

Ekstra afstandsbedømmelse med våbenhåndtering kr. 200,-

Her arbejder vi med håndtering af våben og sikkerhed og har fokus på, at du bliver forberedt at stå med et våben i hånden, så det bliver lettere og tryggere at stå på skydebanen.

Tidspunkter for teorihold

Antal mødegange til Teoretisk Undervisning er 4  dage og der er mødepligt til alle 4 dage (Fysisk fremmøde).

Antal mødegange til Praktisk Undervisning er 2  dage og der er mødepligt til alle 2 dage (Fysisk fremmøde).

Tidspunkter for skydeundervisning

Fysisk fremmøde over minimum 2 dage af minimum 5 lektioner af 45 minutter per dag
Skydebanedagene kan ligger på hverdage og det er obligatorisk at deltage i disse.

Indhold og omfang

Lektionsplan udsendes på mail senest 2 uger før kursusstart. Der må påregnes en del selvstudium før kursusstart.
Det lovmæssige minimumskrav:

Udgangspunktet for nærværende anbefalinger er et undervisningsforløb, der strækker sig over 4 undervisningsdage (Fysisk fremmøde) med 5 lektioner pr. dag, svarende til 48 lektioner. Lektion af minimum 45 minutters varighed.

Vildtbiologi (1,5 lektion) 7,5 %
Naturen – landbrug, skovbrug, naturtyper (0,3 lektion) 1,5 %
Vildtkending (3 lektioner) 15 %
Administration af jagt og vildtforvaltning (3 lektioner) 15 %
Natur- og vildtpleje (0,5 lektion) 2,5 %
Jagthunde (0,3 lektion) 1,5 %
Våbenkendskab (2 lektioner) 10 %
Jagtformer (1 lektion) 5 %
Jægerhåndværk (2 lektioner) 10 %
Jægerne og omverdenen ( 0,3 lektion)1,5 %
Skydning (6 lektioner) 30 %

Den teoretiske undervisning til jagttegn indeholder:

Gennemgang af pensum inden for vildtkendskab, vildtbiologi, vildtforvaltning, vildthåndtering, jagtvåben og ammunition, lovgivning, sikkerhed, etik og jagtledelse, ved hjælp af billeder og målrettet jagtundervisning.

Det obligatoriske våbenkursus til jagttegn indeholder:

Forsigtighedsregler, våbenbetjening, skydeteknik, 50 skud efter lerduer, afstandsbedømmelse til vildtfigurer samt træning i jagtbane, som svarer til den bane, man går til jagttegnsprøven på.

Udover retningslinjerne fra Naturstyrelsen, vil vi også komme ind på riffelprøven.

Tilmelding til jagtprøven; betales af aspiranten selv

Antal deltagere.: Max. 20 aspiranter

Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark

Spørgsmål og tilmelding.:

Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Betaling.:

Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
Kursusgebyr på kr. 3500.-

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr kr. 3.500,00 betales senest 8 dage efter tilmelding.

Afbud:

Tilmeldingsgebyr på kr. 3.500,00 tilbagebetales ikke.
Ved afbud i perioden fra 45 dage før kursusstart og frem til en uge før kursusstart,
refunderes med 50% af kursusgebyret fratrukket tilmeldingsgebyret. Har man kun betalt tilmeldingsgebyret – faktureres halvdelen af kursusgebyret fratrukket tilmeldingsgebyret.
Ved afbud den sidste uge før kursusstart, ingen tilbagebetaling.

Ændring af kursusdage:

Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.500,00

Force majeure – i tilfælde hvor kurser må udskydes og ikke afvikles inden en måned inden sidste prøve, vil kursister blive overført til næste prøveperiode uden beregning.

Du er velkommen til at kontakte Hunter Training Academy, hvis du har spørgsmål.
Det kan ske via mail eller telefon.
Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu