+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Haglskydeprøven

Haglskydeprøven

98% består haglskydeprøven efter kursus med fokuseret træning

Er du i gang med at tage jagttegn?
Eller har du allerede bestået jagttegnet og mangler at bestå haglskydeprøven?

Hunter Training Academy afholder kurser og træningssektioner, hvor vi stiller skarpt på de tre prøveduer og får styr på det mentale, som ofte spiller ind, når man er til prøve.

På dette kursus vil du blive forberedt til at kunne gå op til Haglskydeprøven.

Kurset udføres med en godkendt og erfaren skydeinstruktør, der vil lære dig, hvordan du skyder med dit haglgevær, så du er klar til haglskydeprøven. 

Du vil blive trænet i at skyde på højreduer, venstreduer og bagduer. Kurset indeholder, hvordan du skal montere dit gevær korrekt til at afgive et korrekt skud. Ligeledes vil der også være fokus på sikkerhed, og at du er sikker ved afgivning af skud.

Skydeinstruktionen kan foregår individuelt eller i grupper under afslappede forhold hvor du/I har hele banen for dig/jer selv.

Spørgsmål og tilmelding.:

Mobil: 41 41 26 85
E-mail. info@huntertrainingacademy.eu

Før prøven

Før prøven skal du indbetale et prøvegebyr på 200,00 kroner og tilmelde dig en haglskydeprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn.

Du kan læse mere i “Huskeliste til haglskydeprøven”, som du kan finde i filoversigten i boksen “Har du husket…”.

Til prøven

Til prøven skal du fremvise gyldigt jagttegn og fotolegitimation, medbringe haglgevær og den fornødne flugtskydningsammunition. Det vil sige patroner med haglstørrelse 7 – 9 og en haglladning på maksimalt 28 gram. Yderligere oplysninger om haglskydeprøven fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

For at bestå prøven

Til haglskydeprøven afgives skud til maks.

  • 6 højreduer, skud til maks.
  • 6 venstreduer og skud til maks.
  • 6 bagduer.

    Det er aspiranten, der afgør, hvorvidt der skydes et eller to skud til duerne, men der må maksimalt anvendes 18 patroner til hele prøven. For at bestå skal to lerduer i hver kategori rammes. Nærmere detaljer om den praktiske prøve er defineret i “Instruks for haglskydeprøve” (find filen i boksen “Har du husket…”).

Skydetræning for jagttegnselever, nyjægere, jægere og skytter

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu