+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Haglskydeprøve træning

Jagttegnet er i hus, men hvordan tackles haglprøven?

Haglskydeprøven kort fortalt

Haglskydeprøven er en praktisk prøve, som i al sin enkelhed består af en skydning, hvor der maksimalt må bruges 18 patroner. Man skal for at bestå ramme to højre sideduer, to venstre sideduer og to bagduer i en rækkefølge, som fastsættes på baggrund af banens indretning. Når man har ramt to duer fra én position, går man videre til den næste. Det vil sige, at man kan gennemføre og bestå prøven på sølle seks skud, men man kan være uheldig at skulle skyde hele 18 gange.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at være opmærksom på, at den sagkyndige maksimalt må sende seks duer afsted fra hver position. Så er man ikke i stand til at ramme to ud af seks duer fra en af positionerne, så slutter prøven desværre der. Man er imidlertid mere end velkommen til at afgive sit andet skud til en due, som ikke rammes i første omgang. Man har dog som nævnt kun 18 patroner at gøre godt med, så man må økonomisere.  

Så lidt som to times lektion vil med garanti forbedre dit skydning og etablere den tekniske konsistens, der kræves for succes og bestå haglskydeprøven

Selve prøven består af tre standpladser.

Én bagdueplads, én højredue plads og én venstresideplads. Ikke nødvendigvis i den rækkefølge.
Der bliver kastet op til 6 duer på hver standplads, og man skal kunne ramme to duer på hver plads.
Man må bruge 18 patroner i alt, og så snart man har ramt to duer på en given standplads, stopper man og går videre i prøveforløbet.
Altså, hvis man rammer de to første duer på en plads med to skud, kan man gå videre med de resterende patroner man har tilovers. Man må ikke bruge mere end de 18 patroner, og der bliver ikke kastet mere end 6 duer på hver plads.

For at bestå haglskydeprøven, skal du ramme mindst to lerduer af seks i hver af kategorierne:
 • 2 Højre duer
 • 2 Venstre duer
 • 2 Bag duer

Diagnose

Din instruktør skal være i stand til at diagnosticere dine fejl, når du går glip af målet. Ingen diagnose, ingen coachingevne og for eksempel er en observation af sige ”du gik glip af toppen” er ikke en diagnose.

Nøglediagnosen er ”hvorfor”; det kan være kæntrer våbenet; eller du løftede hovedet fra skæfte; eller dine fødder har bevæget sig fra den rigtige position osv. En god, kvalificeret coach vil sortere alle disse spørgsmål til dig.

Indhold:

Undervisningens indhold er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at haglskydeprøven kan godkendes som bestået.

Følgende elementer indgår:
 • Almindelige bestemmelser (teori)
 • Inden prøven – tilmelding, dokumentation m.m. (teori)
 • Haglskydeprøven inden den praktiske del af prøven påbegyndes (teori)
 • Våbenbehandling (praktik)
 • Skydning til bevægeligt mål (praktik)
Pris.:

1 pers: 950: – / tim 2 pers: 1500: – / time – 750: – / person
3 pers: 1560: – / tim – 520: – / person
4 pers: 1680: – / tim – 420: – / person
5 pers: 1850: – / tim – 370: – / person

Vi anbefaler, at man ikke er mere end 4 personer pr. Instruktør i timen.
Hvis man er mere end 4 personer pr. Gruppe, anbefaler vi to timers undervisning med en instruktør.

(ekskl. lerduer og flugtskydningspatroner som afregnes efter forbrug)

Spørgsmål og tilmelding.:

Tilmelding og spørgsmål foretages via tlf. 41412685 &  e-mail til info@huntertrainingacademy.eu

Hvor.: Efter aftale
Hvornår.: Efter aftale
Betaling.:

Din tilmelding er først gældende når din betaling er modtaget.
Betaling skal ske inden kursus start på MobilePay 4141 2685

Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende og beløbet gives ikke retur ved aflysning eller udeblivelse.

Køb af kurser og arrangementer hos Hunter Training Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2)
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart.
Herefter er tilmeldingen bindende.

Ikke inkluderet.:

Leje af skydebane og Skydekort. Kan købes ved ankomsten.

Påklædning.:

Bemærk, det er udendørs baner. Kik på vejrudsigten og vælg beklædning efter vejr og vind.

Bortvisning kan være nødvendig hvis…

Der indtages alkohol inden eller under en skydning.

Skydeinstruktørens instrukser ikke efterleves.

Sikkerhedsregler på skydebanen.:
 • Ingen rem på våbnet under skydningen
 • Våben bæres åbne mellem standpladserne
 • Høreværn skal anvendes
 • Vi anbefaler brug af skyde – sikkerhedsbriller