+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Haglskydeprøve

Kursus før Haglskydeprøve

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen købe et haglgevær, men før du må bruge det til jagt i Danmark, skal du på dit jagttegn have en påtegning om, at hagljagt er tilladt, eller at haglskydeprøven er bestået.

Har du taget jagttegn i 2014 eller senere, skal du bestå en haglskydeprøve, før du må gå på jagt med glatløbet haglgevær og randtændte jagtrifler. Man kan tilmelde sig en haglskydeprøve, når man har bestået jagtprøven. Haglskydeprøver afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen.

Tid og sted for haglskydeprøver fremgår af Mit jagttegn.

Har du taget jagttegn før 2014, er der ikke krav om bestået haglskydeprøve, inden du må anvende dit haglgevær til jagt. Du kan dog godt aflægge en haglskydeprøve, uden at påtegningen fratages, såfremt du ikke består prøven. Hvis du består, vil datoen for bestået prøve fremgå af jagttegnet.

Tid og sted for haglskydeprøven, riffelprøven og buejagtprøven

Før Haglskydeprøve

Før prøven skal du indbetale et prøvegebyr på 200,00 kroner og tilmelde dig en haglskydeprøve. Betaling og tilmelding sker på Mit jagttegn.

Til Haglskydeprøve

Til prøven skal du fremvise gyldigt jagttegn og fotolegitimation, medbringe haglgevær og den fornødne flugtskydningsammunition. Det vil sige patroner med haglstørrelse 7 – 9 og en haglladning på maksimalt 28 gram. Yderligere oplysninger om haglskydeprøven fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00 samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

For at bestå Haglskydeprøve

Til haglskydeprøven afgives skud til maks. 6 højreduer, skud til maks. 6 venstreduer og skud til maks. 6 bagduer. Det er aspiranten, der afgør, hvorvidt der skydes et eller to skud til duerne, men der må maksimalt anvendes 18 patroner til hele prøven. For at bestå skal to lerduer i hver kategori rammes. Nærmere detaljer om den praktiske prøve er defineret i “Instruks for haglskydeprøve”

Bliv helt klar til haglskydeprøven

Med dette forberedende kursus får du den mest grundlæggende viden om haglskydeprøven. Og vi gennemgår samtidig de krav, der stilles for at bestå prøven.

NB: Undervisning varetages af Hunter Training Academy instruktører, som er uddannede og godkendte ved Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen

Læs mer her www.huntertrainingacademy.eu/haglskydeproeve-traening/