+45 4141 2685
info@huntertrainingacademy.eu

Valg af riffelammunition

BLYFRI RIFFELAMMUNITION

Riffelammunition. Når det kommer til riffeljagt, er valg af den rigtige ammunition afgørende for at opnå præcise skud og maksimere din jagtsucces.

Til at begynde med kan valget af ammunition virke nemt, men området har en næsten ubegrænset dybde og en enorm bredde med hensyn til valgmuligheder, kendskab til kalibre, kuglevægte, hastigheder, materialer, -klassificeringer, sammensætninger samt miljø- og sikkerhedsaspekter. Alt dette afgør, hvilket vildt man må jage med hvilken patron. Jo flere års erfaring man har som jæger og skytte, desto mere kommer man til at se mulighederne for at både udvikle, udvide og finpudse sine skydefærdigheder med det rigtige valg af ammunition.

Jagtammunition

effektive skud, ekspansion, gennemtrængningsevne og restvægt

Jagtammunitionens opgave er at opnå et effektivt skud, hvilket indebærer, at vildtet dræbes hurtigt og at det efterlader et blodspor, der er nemt at følge. Et effektivt skud indebærer en begrænset ødelæggelse af kødet, at kuglen rammer vitale organer med en så stor energi som muligt. Det, man ofte stræber efter, er en kugle som ekspanderer på det rigtige tidspunkt, uden at den fragmenteres og spredes i kødet. Hurtigt ekspanderende kugler, som eventuelt fragmenteres ved anslag, frigiver sin energi hurtigt og vælges hvis man prioriterer at vildtet falder i skudøjeblikket. Med tilpasset kvalitetsammunition øger du dine chancer for et effektivt skud på det vildt, du har tænkt dig at jage. 

Gennemtrængningsevnen angiver, hvor stor en del af kuglens bevægelsesenergi som bevares ved gennemskud – med en lav gennemtrængningsevne er der større sandsynlighed for, at kuglen bliver siddende i dyret. Restvægten angiver kuglens vægt efter et anslag og arbejde i dyrekroppen. En lav restvægt, fx 70 %, betyder, at kuglen efterlader mere energi tidligere i dyret, en høj restvægt, fx 90 %, øger dermed sandsynligheden for gennemskud. Ekspanderende kugler er konstrueret til at afgive meget energi ved anslag og det er den eneste ammunition, der er tilladt til jagt på vildt i klasse 1 og 2. De fleste moderne, blyfri typer riffelammunition er ladet med kugler i kobber-legeringer, som er hurtigt ekspanderende og som holder en høj restvægt. Disse vil ofte give gennemskud.

Optimale riffelpatron

For at finde den optimale riffelpatron bør du afprøve flere forskellige patronmærker for at finde det patronmærke med mindst spredning. Prøveskydningen foregår på samme måde som indskydningen af riffel, hvilket vil sige med så meget støtte på riflen som muligt – det er jo patronens evner, der skal undersøges, ikke skyttens evner. Skyd tre skud på 100 m afstand og se, hvordan samlingen er på skudgruppen. Nogle rifler kan være ”sarte” med hensyn til ammunitionen, og derfor kan det ske, at du må prøve flere forskellige patronmærker, før du finder en patron med tilfredsstillende præcision. Når det er sagt, så er det jo individuelt, hvad man finder tilfredsstillende, men 3-skudsgrupper bør ikke have en diameter større end 10 cm på 100 m afstand, hvis patronen skal anvendes til jagt.

Tag kontakt med Hunter Training Academy
For os er god service vigtigt.
Der findes derfor flere måder hvorpå du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Dette gælder både før, under og efter et køb.

Kontakt os på tlf. nr. 4141 2685
Send os en mail på info@huntertrainingacademy.eu